KATALOG

SGK Danışmanlığı

 

Çalışma mevzuatı ile ilgili olarak işverenlerin yasal defter ve belgelerinin kontrolü ve düzenlenme esasları…

Çalışma yaşamına dair güncel mevzuat çerçevesinde spesifik konular (idari para cezaları, prim ve muhteviyatı ödemeler v.b.) hakkında …

 
 

İHALE KONUSU İŞLER VE İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK SİMİLASYONU İhale konusu işler ve inşaat işlerinde sosyal güvenlik mevzuatı açısında …

Üst yöneticilerin işyerinin güncel çalışma yaşamı hakkında karşılaşabilecekleri riskler ve alınabilecek önlemler konusunda…

 
(0232) 290 06 92