KATALOG

Mobil Sağlık Hizmetleri

 
İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

İşyeri Hekimi Hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.

TEKTİKLER VE YENİLENME SÜRELERİ

En az yılda bir defa
Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir defa
Staphylococus aureus yönünden, en az yılda bir defa
Entemoeba histolytica kisleri, Giardia lamblia kisleri ve helmint yumurtaları, yönünden En az 6 ayda bir defa
Mobil Sağlık

LABORATUAR TETKİKLERİ

 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Gamma-GT
 • LDH
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Anti HBs
 • HBsAg
 • Anti HCV
 • HIV 1+2 ve Diğer Epatit Markerleri
 • İdrarda/Kanda Kurşun
 • İdrarda/Kanda toluen, Fenol, Valin Mandalik Asit, Hippurik asit,… vs.
 

AKCİĞER GRAFİSİ

Akciğer Grafisi
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığı üzere “Periyodik İşçi Sağlığı” taramalarda kullanılan akciğer filmlerinin büyüklüğü DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) normlarına göre 35×35 cm veya daha büyük boyutlarda ve 1 veya 2. Teknik kalitede olması gerekmektedir. Akciğer grafileri 35×35 cm ebadında olup röntgen teknisyenimiz tarafından çekilip radyoloji uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

ODYOMETRİ

Akciğer Grafisi
Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odiometri) uygulanır. Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde, yapılmaktadır. Testlerimiz odyometristlerimiz tarafından yapılmakta, Kulak Burun Boğaz Uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)

Akciğer Grafisi
 • Solunum Fonksiyon Testi kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir.
 • İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.
Solunum Fonksiyon testi, SFT eğitim sertifikalı hemşireleri tarafından yapılmakta, Göğüs ve Astım Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

PORTÖR TARAMASI

Akciğer Grafisi
Portör taraması;
 • Akciğer filmi,
 • Boğaz kültürü,
 • Gaita kültürü,
 • Gaita mikroskobisi
Klinik muayeneden oluşmaktadır. Mobil sağlık tarama aracımızda alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, laboratuarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

AŞI UYGULAMASI

Akciğer Grafisi
Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Tetonoz Aşısı
Hepatit Aşıları (Hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır) Grip Aşıları (Mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ GÖREBİLİR RAPORU

Akciğer Grafisi
Ağır ve Tehlikeli İşler Raporları deneyimli işyeri hekimlerimiz tarafından 16 Haziran 2004 Tarihli 25494 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca verilmektedir
(0232) 290 06 92