KATALOG

Sağlık Raporları

 


Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak;


“Personelin işe giriş süreciyle birlikte başlayan, çalışacağı pozisyona uygun olarak sağlık muayenesinin yapılması, gerekli tahlillerinin kontrol edilerek sağlık durumunun saptanması, iş sağlığı açısından pozisyona uygunluğunun denetlenmesi ile birlikte önleyici tedbirlerin alınması ve işyeri hekimi tarafından görüş bildirilmesi ve gerekli durumlarda periyodik olarak muayenelerinin revize edilerek izlenecek yolun belirlenmesidir”
  • Personelin çalışacağı departmana ve çalışma ortamına uygun bir şekilde ilk işe giriş aşamasında gerekli tıbbi tetkiklerin yapılarak, iş ile personelinizin iş sağlığı kapsamında uygun olup olmadığı raporunu periyodik muayene formuna uygun olarak düzenlemek ve işyerinizde muhafaza etmektir.
  • Daha önce işe giriş raporu verilen personellerin çalışma koşullarında veya kendi sağlığında değişiklik olup olmadığı denetleyerek, periyodik muayene raporunu hazırlamak ve personelinizi bilgilendirmek,
Sağlık Raporları
Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir.


  • Personelinizin sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek firmanızın onayına sunmaktır.
  • Meslek hastalığı tanısı, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren personelleriniz varsa uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı almış personelinizin olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.


Çalışanların işe giriş raporunun verilebilmesi için yaptırılması gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri Dünya Çalışma Örgütü (ILO) normlarına göre uzman hekimlerce yaptırıyoruz.
Portör taraması;
Akciğer filmi,
Boğaz kültürü,
Gaita kültürü,
Gaita mikroskobisi
Klinik muayeneden oluşmaktadır.
Mobil sağlık tarama aracıyla alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, laboratuvarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır. • Gaitada parazit aranması
 • Gaitada kültürü, antibiyogramı
 • Burun kültürü, antibiyogramı
 • Boğaz kültürü, antibiyogramı
 • Akciğer grafisi


 • Hepatitler(sarılık) koruması
 • Kanda Kurşun düzeyi
 • Kanda veya idrarda toksik ve diğer ağır mateller
 • Rutin Biyokimya takip paneli

Kan, kültür ve mikroskobik inceleme örnekleri kurumunuz bünyesinde çalışanlardan toplu olarak alınmaktadır. Konuyla ilgili organizasyon ve çalışma listeleri sizlerle işbirliği sonucu oluşturulur.
 

Çalışma Saati Hesaplama


İş yeri hekimimizin, iş güvenliği uzmanımızın ve diğer sağlık personlimizin firmanızda aylık kaç saat çalışması gerektiğini personel sayınıza göre hesaplayabilirsiniz.

Tehlike Sınıfı Sorgulama


Nace Kodunuzu girerek tehlike sınıfınızı sorgulayabilir ve faaliyet alanınız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

OSGB Hizmeti ve Risk Değerlendirme


Firmanızın İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetimizden yararlanmasını istiyorsanız başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.
(0232) 290 06 92